‘Respond to every call that excites your spirit’ – Rumi


Personal coaching

Soms zijn er periodes dat het leven je uitnodigt om ‘uit een ander vaatje te _MG_2305tappen’. Om bij jezelf te rade te gaan. Het oude lijkt niet meer te voldoen; iets nieuws gloort aan de horizon. Het kan een persoonlijke crisis zijn of je staat op een kruispunt of gaat door een stroomversnelling in je leven of carrière. Wat de aanleiding ook is, ‘deep down’ herken je deze ‘momenten van de waarheid’. Als je daarvan optimaal de vruchten wilt plukken kan professionele 1 op 1 begeleiding uitkomst bieden. In mijn ervaring staat of valt de effectiviteit van coaching bij een persoonlijke klik. De beste manier om dat samen vast te stellen is tijdens een intake gesprek.

Zakelijke aspecten

  • Als tijdens het intakegesprek geen basis blijkt te bestaan voor een succesvol traject wordt dit gesprek niet in rekening gebracht. Indien dat wel het geval is, wordt het intakegesprek als de eerste van het aantal af te spreken gesprekken beschouwd.
  • Het gesprekstarief is afhankelijk van de klant (o.a. zakelijk of particulier en financiële draagkracht). Daarnaast kunnen prijsafspraken met partners van invloed zijn. Tarieven op aanvraag.
  • In geval een traject eerder wordt afgerond dan voorzien, zullen alleen de gevoerde gesprekken in rekening worden gebracht.
  • Afspraken die binnen 48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak worden afgezegd, worden in rekening gebracht.
  • De gesprekken vinden bij voorkeur plaats in mijn kantoor in Amsterdam.

Download hier mijn coachingprofiel

Referenties

Daniel heb ik leren kennen toen ik op zoek was naar iemand die me verder kon helpen met mijn persoonlijke ontwikkeling. In ons eerste gesprek weet hij me snel te raken door me bewust te maken van mijn eigen handelen en de vraag of dit nog bij me past. Vanaf daar heeft mijn ontwikkeling een vlucht genomen.
Zijn aanpak is opvallend. Hij stemt zijn eigen gevoel af op mijn energie en structureert de gespreksstof die hieruit voortvloeit. Op een doortastende manier zoekt hij vervolgens via mijn woorden en non-verbale signalen de achterliggende, diepere gevoelens en waardes. Dankzij Daniel heb ik echt kennisgemaakt met mezelf. Nu zie ik steeds scherper wie ik ben, waar ik voor sta en hoe ik daarnaar leef door bewuste keuzes te maken. Ik ben er trots op en ben Daniel zeer dankbaar voor zijn hulp.

Bjorn Wamelink, News media

Ik liep vast in mijn eigen patronen. Zowel in mijn zakelijke omgeving als in mijn privé situatie. Ik had alleen nog oog voor wat er níet was en ik leek mezelf gaandeweg een beetje te zijn kwijtgeraakt. Als ik de patronen al doorzag, wist ik niet hoe ze te veranderen.

Op dat moment ontmoette ik Daniel. En dat heeft me heel veel gebracht. Met zijn hulp en onder zijn begeleiding ben ik gaan graven in wie ik ook al weer was, en wat ik ook al weer wilde van het leven. Daniel hielp me om er vol voor te gaan. Hij dacht met me mee en confronteerde me waar nodig. Samen keerden we de negatieve spiraal om. Ik vond mijn kracht en mijn positieve instelling weer terug.

Daniel is een groot vakman. Zonder dat ik ook maar een moment het gevoel had dat hij ‘standaard’ coachingstechnieken inzette, hielp hij me met grote stappen verder. We hadden ontspannen, warme gesprekken. Maar ondertussen legde hij feilloos de vinger op de zere plek, hield hij op de juiste momenten een spiegel voor en bracht hij ter sprake wat ter sprake moest komen.

Bart Kleijn, MediaTest

Ik heb Daniel leren kennen in 2008 tijdens een programma waarin hij facilitator was. Instantly voelde ik me op mijn gemak bij hem. In zijn ogen zag ik de rust, en voelde ik vertrouwen. Hij heeft mij geleerd te luisteren naar mijn innerlijke stem. Daniel is al een tijd onderweg op zijn eigen pad van bewustzijnsontwikkeling. Zijn nieuwsgierigheid, durf en bereidheid het leven in zijn volheid te omarmen, hebben hem bij zijn eigen wijsheid gebracht. Deze ervaring samen met zijn professionaliteit zorgen voor een absolute expert op meerdere vlakken. Zijn coaching wordt voor mij gekenmerkt door: oprecht te luisteren, in het moment samen te zijn en iemand zelf zijn antwoord te laten vinden. Niet onbelangrijk gaf hij mij het gevoel dat ik het zèlf kan. Op sommige momenten in je leven is het moeilijk, spannend en/of eng. Daniel brengt in de momenten van de waarheid vertrouwen en ‘guidance’ om jouw pad te verkennen/volgen.

Suzan Nengerman, Way Coaching

Bijna 10 jaar geleden sprak ik Daniel voor het eerst tijdens de training Commercieel Onderhandelen. Zijn gepassioneerde rust, energie, vakmanschap en balans maakten dat hij impact had. Toen ik jaren later in een spiritueel/energetisch vacuüm kwam vanwege een pittige persoonlijke situatie ben ik op zoek gegaan naar iemand die me kon helpen om de benodigde transformatie te bewerkstelligen. Ik dacht daarbij direct weer aan Daniel.

Daniel weet door zijn sterke business achtergrond, aangevuld met zijn spirituele inzichten het beste van twee werelden te combineren. Voor mij als ondernemer, in deze fase van mijn leven, de optimale combinatie. Tijdens de gesprekken weet hij je te raken door zijn scherpe analytische observaties. Hij brengt daarmee structuur en een dieper inzicht.  Hij boort een dieperliggende wijsheid in jezelf aan waar ik tot dan toe niet bij kon komen.

De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik regelmatig voor het gesprek denk dat het een te grote tijdsinvestering is maar na elk gesprek ben ik weer volledig opgeladen en daarmee vele malen efficiënter en effectiever in zowel werk als privé.

Door zijn hulp heb ik grote stappen gezet in mijn ontwikkeling. De focus die Daniel aanbrengt maakt dat ik hem aan anderen aanbeveel.

Janko Klaeijsen, Partner Top of Minds Executive Search

Leren van en in de natuur


Jaargang persoonlijk leiderschap
Een jaar samen op ontdekkingsreis, met vier keer een 24-uurs ‘pitstop’ in lijn met de seizoenen leg jij op een effectieve en leuke manier een fundament onder je eigen ontwikkeling (start in september).

Informatie


Terug naar de bron
Tijd om te herbronnen? Je leven richting te geven? Je eigen wijsheid ontsluiten?
Terug naar de bron
(26 t/m 31 maart 2017, Nederland).

 Informatie

Stappen zetten in je ontwikkeling als man


Awakened Man
Training voor mannen die willen investeren in hun vermogen om het leven vol te leven. Met behulp van Kundalini Yoga en aan de hand van de vragen Did I live? Did I love? Did I matter? neem jij je ontwakingsproces in eigen hand . (één keer per jaar, start in maart).

Informatie


Vader Zoon
Stap één in je ontwikkeling als man: ‘fix it with your dad’. Een 24-uurs pitstop voor volwassen zonen en hun vaders die hun relatie willen verdiepen (één of twee keer per jaar, afhankelijk van animo).

Informatie

Liever iets anders?


Inner Negotiation Workshop (INW)
Soms is er iets anders nodig. Niet denken, maar doen. Krachtige tweedaagse workshop waarbij jij je intuïtie volgt om je eigen doelstellingen te bereiken (vier keer per jaar).

Informatie


Maatwerk
Zoek jij net even iets anders? Of wil jij iets specifieks voor je organisatie? Bijvoorbeeld teaminterventie of een incompany programma. Neem contact op, ik denk graag met je mee.

Contact